بایگانی برچسب: A female patient was frozen to die!

یک دختر بیمار برای اینکه نمیرد منجمد شد! +عکس

انجماد یک دختر نوجوان برای بازگشت به حیات در آینده, دادگاهی در انگلیس رای داده است که برای برآوردن خواست یک دختر چهارده ساله برای انجماد جسدش پس از مرگ و بازگرداندن آن به حیات مانعی وجود ندارد...

ادامه نوشته »