بایگانی برچسب: A song that brings tears to the Brazilians! + Translation

چرا وقتی سرود ملی برزیل پخش میشود برزیلی ها گریه میکنند؟ + ترجمه سرود

  وقتی برزیل در دیدار مقدماتی مقابل کرواسی قرار گرفت، ادوارد مهاجم کروات ها که برزیلی است و تابعیت کرواسی را پذیرفته است، هنگام نواختن سرود برزیل روی نیمکت ذخیره چشم هایش را بسته بود، مشخص بود با آنکه پرچم کرواسی روی لباسش نقش بسته است اما قلبش به عشق …

ادامه نوشته »