بایگانی برچسب: american-twins-stuck-together

دو قلوهایی با یک مغز مشترک + تصاویر

مجله مراحم: تاتیانا و کریستا دوقلوهای به هم چسبیده آمریکایی هستند که مغز آنها از طریق سیستم عصبی به هم مرتبط است. آنها که در سال ۲۰۰۶ متولد شده اند، تنها نمونه از دوقلوهای به هم چسبیده دارای ارتباط عصبی هستند.    

ادامه نوشته »