بایگانی برچسب: Babak Zanjani fiddle in the Club News

بابک زنجانی در حال ویولن زدن در بین پرسپولیسی ها

یکی ساده-دلی، شبی، یکی را در کار بریدن دیواری دید. پرسید: در چه کاری؟ پاسخ شنید: سازی می زنم. با تعجب گفت: پس صدایش؟ شنید: بعدا می آید! فردا در بازار شنید که آن نوازنده در کار بریدن و بردن بوده است! حالا تصاویر نوازنده این روزها را ببینید:

ادامه نوشته »