بایگانی برچسب: Back the City “manbij” Syria after fleeing ISIS + Pictures

بازگشت مردم شهر «منبج» سوریه بعد از فرار داعش +تصاویر

دو ماه نبرد بی وقفه برای بازپس گیری شهر منبج از چنگ داعش به پیروزی نیروهای دموکراتیک سوریه متشکل از رزمندگان کرد منجر شد. اکنون تعداد زیادی از افرادی که از این شهر گریخته بودند به آن بازگشته اند...

ادامه نوشته »