بایگانی برچسب: battle-spectacular-roots-with-concrete

قدرت ریشه های درختان در برابر بتن (تصاویر)

رابطه انسان با طبیعت همواره رابطه ای دشوار و دیدنی بوده است چرا که باید این دو در کنار هم به زیست خود ادامه دهند .در این رابطه تعامل انسان با درختان و درختان با انسان گاهی رابطه خوبی نبوده و گاهی نیز این رابطه معقولانه و دیدنی مشاهده می …

ادامه نوشته »