بایگانی برچسب: Beaten body eliminates toxins!

کتک خوردن سموم بدن را از بین می برد!

مجله مراحم: یک مرد چینی به تام  Hongchi Xiao اخیرا بدلیل روش ابداعیش برای درمان و دفع سموم شهرت یافته است. او معتقد است کتک زدن و سیلی زدن میتواند باعث دفع سموم بدن شود. روش درمان وی از زمانی که یک پسر بچه ۷ ساله بدلیل شرکت در کلاس …

ادامه نوشته »