سرخط خبرها

بایگانی برچسب: Bvksnj or chess boxing exercise with strange

ورزش عجیب بوکسنج یا شطرنج همراه با بوکس

شطرنج بوکس، مرکب از دو ورزش بوکس و شطرنج است. در این مسابقه رقابت حریفان در یازده راند متناوب که متشکل از بازی چهار دقیقه ای شطرنج و سه دقیقه ای بوکس می شود، صورت می پذیرد. نام این ورزش ترکیبی را در فارسی  بوکسنج  پیشنهاد کرده اند.

توضیحات بیشتر »