بایگانی برچسب: Details of the rape of two Iranian teenagers at Saudi airport

جزییات تجاوز به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه عربستان

جزییات تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه عربستان     مجله مراحم: این دو نوجوان ١۴ و ١۵ ساله هستند، پس از انجام حج عمره و در حال بازگشت به ایران بودند که در فرودگاه جده به بهانه بازرسی بدنی از خانواده جدا می‌شوند. بهانه مأموران این بوده که …

ادامه نوشته »