بایگانی برچسب: Detestable things

این کارها مکروه هستند و باعث فقر و تنگدستی میشوند

وجود تار عنکبوت در خانه باعث فقر و تنگدستی می شود   ۱- غذا خوردن در حال جنابت۲ – ایستاده شانه زدن۳ – خوابیدن پیش از طلوع آفتاب۴ – مشخص نکردن درآمد و خرج و عدم اعتدال در زندگى۵ – گوش دادن زیاد به آواز۶ – ادرار در حمام۷ – …

ادامه نوشته »