بایگانی برچسب: dutch-queen-and-king-at-persepolis

عکس های دیده نشده از ملکه‌ هلند و شاه در تخت‌ جمشید

در جریان سفر خاندان سلطنتی هلند به ایران که به دعوت رسمی محمدرضاپهلوی و همسرش انجام گرفت در کنار حضور در ضیافت ها و مراسم های ویژه برنامه سفر و بازدید از آثار تاریخی اصفهان و شیراز نیز گنجانده شده بود. در آخرین روزهای شهریورماه ۱۳۴۲ خاندان سلطنتی هلند شامل …

ادامه نوشته »