بایگانی برچسب: Falcons do not fly a King

پرواز نکردن شاهین یک پادشاه (داستانک)

  پادشاهی دو شاهین کوچک به عنوان هدیه دریافت کرد و آنها را به مربی پرندگان دربار سپرد تا برای استفاده در مراسم شکار تربیت کند. یک ماه بعد مربی نزد پادشاه آمد و گفت که یکی از شاهین ها تربیت شده و آماده شکار است اما نمی دانم چه …

ادامه نوشته »