بایگانی برچسب: Funeral Shah Qajar (images)

مراسم تشییع ناصرالدین شاه قاجار (تصاویر)

در این روز ناصرالدین شاه قاجار که به شکرانه پنجاهمین سالگرد سلطنت به زیارت حضرت عبدالعظیم در شهر ری رفته بود در قیل و قال مردم در لحظه خروج از حرم با گلوله ای از تپانچه میرزا رضای کرمانی ترور شد.

ادامه نوشته »