بایگانی برچسب: Gandhi informative note addressed to his wife.

نکته های آموزنده گاندی خطاب به همسرش

نکته های آموزنده گاندی خطاب به همسرش , خوبِ من ، هنر در فاصله هاست ؛ زیاد نزدیک به هم می سوزیم، و زیاد دور از هم ، یخ می زنیم . ♦ تو نباید آنکسی باشی که من می خواهم، و من نباید آنکسی ...

ادامه نوشته »