بایگانی برچسب: Here “Bahram Gur” in Fars Province (Photos)

اینجا “بهرام گور” در استان فارس است (تصاویر)

مجله مراحم

مجله مراحم: منطقه حفاظت‌شده بهرام گور در شرق استان فارس و زیستگاه اصلی گور ایرانی است در کنار این جانور کل و بز و قوچ و میش ، روباه و گراز وآگاما و بزمجه ، و دیگر حیوانات هم زندگی میکنند.خشکسالی‌های پیاپی باعث به خطر افتادن زندگی زیستمندان این منطقه …

ادامه نوشته »