بایگانی برچسب: How much paid a monthly Dashy?

یک داعشی ماهانه چقدر حقوق میگیرد؟

ماجد غماس رئیس دفتر مجلس اعلای اسلامی عراق می گوید عوامل مادی در جذب نیروهای داعش بسیار موثر بوده است.  مجله مراحم: ماجد غماس در کافه خبر در خصوص وضعیت پرداختی های داعش به نیروهایش می گوید: «البته طبیعی است که نمی توان عدد دقیقی در این رابطه گفت و …

ادامه نوشته »