بایگانی برچسب: Influential photos of children in 2013

تأثیرگذارترین عکس های کودکان در سال ۲۰۱۳

تصاویری که در زیر از کودکان مشاهده می کنید قطعاً قلبتان را گرم می کنند. هر کدام از آنها ماجرایی دارند و عکس هایی که از آنها گرفته شده در سال ۲۰۱۳ در اینترنت غوغا کرده است. خودتان مشاهده کنید و قضاوت کنید. در اکتبر ۲۰۱۳، کارگران شیشه شوی کودکان …

ادامه نوشته »