بایگانی برچسب: Interesting information about the planet who do not know

اطلاعات جالبی درباره کره زمین که نمیدانستید

کره شماره 1 به عنوان بزرگترین قطره آب ما در این تصویر نماینده تمامی آب های موجود در سطح، داخل و پیرامون (وابسته به موجودیت کره زمین) است. حجم این کره از نظر عددی برابر با 332,500,000 cubic miles (mi3) ....

ادامه نوشته »