بایگانی برچسب: Junkie man who tortured his wife and children every day.

مرد معتادی که همسر و فرزندانش را هر روز شکنجه

اعظم هر شب همه‌ی 21 روز شکنجه را در خاطراتش مرور می‌کند، مرور می‌کند که چگونه شوهر معتادش توانست او را با چاقو آزار دهد، مرور می‌کند آن زمان که آب را به زور در دهانش می‌ریخته و دیگر می‌توانسته نفس بکشد. او هر شب که...

ادامه نوشته »