بایگانی برچسب: King of the jungle

وقتی سلطان جنگل برای بچه میمون مادری میکند

   اگر بخواهیم ازنگاه یک انسان اصل قضیه را روایت کنیم، می توانیم بگوییم: به قاعده طبیعت، شیری از گرسنگی میمونی را شکار می کند؛ اما بعد که سیر می شود توجهش به بچه این حیوان جلب می شود و از سر دلرحمی به مواظبت از او می پردازد و …

ادامه نوشته »