بایگانی برچسب: landing-a-cow-on-the-bed

فرود یک گاو روی تختخواب !

در یکی از روستاهای منطقه بورسا در ترکیه یک گاو که برای خوردن برگ های ریخته روی سقف بام یک خانه کوچک روستایی یک طبقه روی بام رفته بود، از بام روی تختخواب صاحب خانه افتاد. صاجب این خانه اعلام کرد پس از شنیدن صدای مهیب ریزش سقف وارد اتاق …

ادامه نوشته »