بایگانی برچسب: Leader statue of Sioux Indians

مجسمه رهبر سرخپوستان سو

در سال ۱۹۳۹ نمایندگان سو (Sioux نام دسته ای از سرخپوستان در آمریکاست) بادر خواست از یک مجسمه ساز خواستند رهبر خود را جاودانه کنند.نام اثر این مجسمه ساز اسب وحشی بود. مجسمه طراحی شده بزرگترین مجسمه ساخته شده در تمامدنیا میبود که بر روی سنگ های یک کوه تراشیده …

ادامه نوشته »