بایگانی برچسب: Life is beautiful …

زندگی زیباست …

 زندگی زیباست … و هر روزش آغازی دوباره برای استفاده از فرصت ها و جبران گذشته زندگی زیباست … به سادگی و لطافت شبنمی نشسته بر برگی سبز … و با اندکی زبری به زبری حاشیه های برگ گل رُز … و اما با دور نمایی زیبا و فراموش نشدنی …

ادامه نوشته »