بایگانی برچسب: Love is Dead (Three Iranian short story)

عشق بی جان (سه داستان کوتاه ایرانی)

مرد: در آغوش کاناپه مهربانم در آرامش کامل خوابیده ام که صدای زنگ آیفون تمرکزم را به هم می زند. نگاهی به مانیتور آیفون می اندازم و یک زن را می بینم که ابلهانه به دوربین زُل زده است. چقدر احمق و آشنا به نظر می رسد… خدای من!  زنم است! … یک ماهی …

ادامه نوشته »