بایگانی برچسب: Love SMS and phrases

پیامک ها و جملات عاشقانه (سری ۱۴)

  به یاد داشته باش که انسان ها در کنار هم عاشقند و دور از هم عاشق تر …! هر جا که باشی! هر کجا که باشم! بیادتم. هرچه می خواهی بگو تنها حرف چشمانت را قبول خواهم کرد … “هنوز تو بودی که او آمد .. هنوز تو هستی …

ادامه نوشته »

پیامک ها و جملات عاشقانه (سری ۱۳)

دوسـت دارم یـڪ شبــﮧ، هفتــاد سـال پیـــر شـوم در ڪنــار خیـابــانی بـایستـــم . . . تـــو مـرا بـی آنڪــﮧ بـشنــاسی ، از ازدحـام تــلخ خـیـــابـان عبــور دهــے . . . هفتـــاد ســال پیـــر شـدن یــک شبـــﮧ بـه حـس گـــــرمــی دسـتـ های تـــو هنــگامـی کـه مرا عبــور میـدهـی بــی آنـڪـﮧ بـشنــاســی، …

ادامه نوشته »