بایگانی برچسب: marginalized-children

اینجا محله سیدی کرمان است! (تصاویر)

اینجا محله سیدی کرمان است. جایی که ترک‌ تحصیل، اعتیاد و انواع آسیب‌های اجتماعی بر آینده کودکانش سایه افکنده است. این کودکان از زندگی در این شرایط خشنود نیستند اما زورشان برای تغییر کم است. کمک کنیم تا توانمندتر شوند.      

ادامه نوشته »