بایگانی برچسب: marriage customs in Bulgaria (Photo)

جشن عروسی به سبک بلغارستانی ها (عکس)

روستای دورافتاده و کوهستانی “ریبنو” با وجود دهه‌ها فشار حکومت کمونیستی و به تبع آن فقری که بسیاری از مردان را مجبور کرده تا در خارج به جستجوی کار بروند، مراسم ازدواج سنتی خود را حفظ کرده است.   مجله مراحم: مراسم ازدواج سنتی در روستای “ریبنو” در جنوب غرب بلغارستان …

ادامه نوشته »