بایگانی برچسب: Meaningful dialogue in the red hat!

دیالوگ معنادار در برنامه کلاه قرمزی!

مجری: چی!؟ این که بچه س… فامیل: من نصف این بودم زن گرفتم! این که دیگه لندهوری شده واس خودش!! مجری: آخه این نه درس خونده، نه کار داره… بچه: نه کف کرده! فامیل: شما مگه تلوزیون نمیبینی؟ همش میگن مهم تفاهمه مجری: آخه این بچه اصلاً میفهمه تفاهم ینی …

ادامه نوشته »