بایگانی برچسب: miley-old-memories-of-prison-release

خاطرات مایلی کهن از زندان

داریوش! تو هم پول پرست شدی! از زندان که اومدم بیرون در اولین فرصت باید یک بیانیه علیه “داریوش” بنویسم. باید بهش بگم؛ آقای اقبالی! من به شما علاقه مندم! اما چرا سیاه نمایی می کنی؟! زندان به این خوبی! به این باحالی! آدم میاد داخلش اینقدر خوش میگذره که دوست …

ادامه نوشته »