بایگانی برچسب: mixed-wc

سرویس بهداشتی مختلط در مشهد !

در ورودی سرویس بهداشتی بازار بزرگ بین‌المللی مشهد، تابلویی دست‌نویس نصب شده که روی آن هشدار داده شده که: «سرویس بهداشتی مشترک است!» تا بدین‌وسیله مراجعان را از شوکه‌شدن در مواجهه با صحنه‌های اینچنینی پرهیز داده باشد !  

ادامه نوشته »