بایگانی برچسب: Paintings confusing body + photos

نقاشی های گیج کننده روی بدن +عکس

چادویک گری و لورا سپکتور نقاشی های تاریخی را بر روی بدن چادویک باز سازی کرده اند. چادویک یک مرد است و با ایستادن در یک حالت خاص نقاشی بر روی بدنوی کشیده شده است. این نقاشی ها روی بدن چادویک به گونه ایست که تشخصی بدن وی را بسیار …

ادامه نوشته »