بایگانی برچسب: Palestinian child’s feet cut off (shots heartbreaking)

قطع کردن پای کودک فلسطینی (عکس دلخراش)

در روزهایی که توجه مسلمین جهان به مسائلی مانند جام جهانی مشغول شده است در کمی آنطرفتر در گوشه ای از همین جهان بمب هایی هست که بر سر کودکان غزه ریخته می شود و هیچکس نمی داند که به کدامین گناه باید کشته شوند. امسال ماه رمضان در کشورهای …

ادامه نوشته »