بایگانی برچسب: Photos Khuzestani protest in support of Caron

تصاویر اعتراض خوزستانی ها در حمایت از کارون

تصاویر اعتراض خوزستانی ها در حمایت از کارون

چند روزی در صدر اخبار فضای مجازی تلاش برای نجات کارون دهان به دهان می چرخد. هزاران نفر از سراسر خوزستان به صورت خودجوش آمدند. زنجیره مردمی در فاصله پل هفتم تا پل سوم از ساعت ۴ بعد از ظهر کم کم شکل گرفت و تا ساعت ۷ ادامه داشت. …

ادامه نوشته »