بایگانی برچسب: Plants growing in strange circumstances (Photos)

رشد درختان و گیاهان در شرایط عجیب و غریب (تصاویر)

همه موجودات کره زمین برای زندگی و بقا تلاش میکنند و هیچگاه شرایط جلو تلاش و سعی آنها را نخواهد گرفت. بهترین مثال برای این جنگ برای بقا را میتوان در درختان و گیاهان دید. گیاهان در بد ترین شرایط هم به بقاء خود ادامه میدهند و هیچ گاه تسلیم …

ادامه نوشته »