بایگانی برچسب: Professor Richard was cremated and bring

ایران وصیت ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﺭﯾﭽﺎﺭ را زیر پا گذاشت و جسد وی سوزانده شد + تصاویر

ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﯿﺎﻫﻮﯼ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻭ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺷﻮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ، ﺩﺭ ﺑﺎﯾﮑﻮﺕ ﺧﺒﺮﯼ ﭘﯿﮑﺮ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﺭﯾﭽﺎﺭ ﻓﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﺪﻭﺳﺖ ﻓﻘﯿﺪ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪ . هفتم …

ادامه نوشته »