بایگانی برچسب: Sad and beautiful love

عاشقانه های غمگین و زیبا

گاهی عمر تلف میشود ؛ به پای یک احساس … گاهی احساس تلف میشود ؛ به پای عمر ! و چه عذابی میکشد ، کسی که هم عمرش تلف میشود ؛ هم احساسش… ***** گـاهـی اگــر دعـایت مسـتجاب نشـد، بـرو و گــوشـه ای بنـشـیـن. زانوهایت رابغل بگیرویک دل سیر گریه …

ادامه نوشته »