بایگانی برچسب: scary-glass-tower-tourist

برج شیشه ای ۴۰۰ متری ترک خورد + تصاویر

این اتاق شیشه ای در ارتفاع ۴۰۰ متری از زمین قراردارد و توریست های زیادی را برای بازدید به خود جلب کرده است. این اتاقک خانواده گاریبی را بیشتر از حدی که باید ترساند. هنگامی که جهار عضو این خانواده روی شیشه این اتاق در طبقه ۱۰۳ برج ویلز برای …

ادامه نوشته »