بایگانی برچسب: School Message truncation in Iranshahr

این بچه ها “ایرانی” هستند (تصاویر)

مجله مراحم: مدرسه محروم پیام ابتر ، ۱۸کیلومتری ایرانشهر ، دانش آموزان این منطقه محروم بالغ بر ۱۵ سال است که با این وضعیت ادامه تحصیل میدهند در گذشته محل مسکونی اهالی آن روستا بوده که به فضای آموزشی تبدیل شده است.      

ادامه نوشته »