بایگانی برچسب: Strange ceremony starve in India

مراسم عجیب از گرسنگی مردن در هند

یکی از ادیانی که در هندوستان وجود دارد با نام “Jainism” شناخته می شود. در این دین مردم باید هر ساله یک روزه خاص و عجیب بگیرند. آن ها در محلی دور هم جمع می شوند و تا سر حد مرگ روزه می گیرند. مجله مراحم:  روزه داری یکی از …

ادامه نوشته »