بایگانی برچسب: Sustain life for children

آیا تحمل زندگی زناشویی به خاطر بچه ها صحیح است؟

والدین خود من می ‌بایست در همان ابتدای ازدواج خود از هم جدا می‌شدند. آنها زندگی بسیار ناخوشایندی در کنار هم داشته، احترامی برای هم قائل نبوده و فرزندان خود را در خانه ‌ای پر از خشم، اضطراب، و مشاجرات و دعواهای مکرر بزرگ کردند.اما نظر من بخاطر تجربه شخصی …

ادامه نوشته »