بایگانی برچسب: Taking pictures with Atlantic hurricanes

عکس یادگاری با طوفان های اقیانوس اطلس

اگر کسی از شما بخواهد که عکس یادگاری نگیرید، حتما نخواهید پذیرفت؛ حتی اگر بگوید که لب ساحل چنین نکنید، باز هم نخواهید شنید؛ اما اگر بگوید وقتی که می خواهید لب ساحل عکس بگیرید حتما نیم-نگاهی هم به دریا داشته باشید، ممکن است بپذیرید… با این همه اگر کسی …

ادامه نوشته »