بایگانی برچسب: The buffalo horn butt with a baby elephant (Photos)

شاخ به شاخ شدن بوفالو با یک بچه فیل (تصاویر)

تصاویر زیر، رویارویی نابرابر بچه فیل جسور با یک بوفالوی عصبانی را نشان می‌دهد که در نهایت به شکست بچه فیل می‌انجامد. شاخ‌های تنومند بوفالو …

ادامه نوشته »