بایگانی برچسب: The house was swallowed by a tree + Pictures

خانه ای که توسط یک درخت بلعیده شد +تصاویر

این درخت انجیر هندی که در شهرستان تاینان درکشور تایوان رشد نموده است بارشد بیش از حد و ریشه های عظیم خود ساختمانی که قبلا متعلق به یکی از شرکتهای تجاری خارجی که در کشور تایوان فعالیت می نموده است را بلعیده

ادامه نوشته »