بایگانی برچسب: The last cigarette before execution + Pictures

آخرین سیگاری قبل از اعدام +تصاویر

مجله مراحم: روزنامه “دیلی میل” چاپ انگلیس نوشت: سه نفر در کویت به جرم قتل، محکوم به اعدام شدند که یکی از آنها پیش از اعدام یک نخ سیگار درخواست کرد و در حالی که به سوی چوبه دار حرکت می کرد، سیگار را با حرص و ولع خاصی می …

ادامه نوشته »