بایگانی برچسب: The Life

بحث: مهمترین تجربه زندگیت چی بوده؟

به پیشنهاد تعداد زیادی از کاربران بخشی جدید در مجله راه اندازی میکنیم به نام “بحث” در مورد موضوعات و مسائل مختلف که در صورت استقبال ، این ایده ادامه پیدا خواهد کرد. دوستانی که موضوعی در نظر دارند پیشنهاد دهند : majale.morahem@yahoo.com   موضوع بحث: مهمترین تجربه زندگی

ادامه نوشته »