بایگانی برچسب: The man his neck rotates 360 degrees

مردی که گردنش ۳۶۰ درجه می چرخد

شاید در نگاه اول تصور کنید که این عکس ها فتوشاپ اند ولی در حقیقت اینطور نیست. این عکسها  مارتین الکتروفورز را نشان می دهد که بیشتر به مرد جغدی معروف بوده است. این مرد میتوانسته سر خود را ۱۸۰ درجه بچرخاند. او متولد سال ۱۸۸۶ بوده است. تصاویری از …

ادامه نوشته »