بایگانی برچسب: The most dangerous Salafist photo by Raging Bull

خطرناک ترین عکس سلفی با گاو خشمگین

هنگامی که توسط ده ها گاو نر خشمگین مورد هجوم قرار گرفته اید شاید زمان منسابی برای در اوردن گوشی و گرفتن یک عکس سلفی نباشد. ولی این دونده جسور در حالی که چندین گاو نر در یک قدمی او هستند گوشی خود را از جیبش در می اورد و …

ادامه نوشته »