بایگانی برچسب: The opening of brothels in a Muslim country!

درخواست افتتاح فاحشه خانه در یک کشور اسلامی!

اخبار رسیده از شهر تونس پایتخت کشور تونس حاکی از آن است که تعدادی از زنان روسپی در این کشور با برگزاری تظاهراتی در مقابل ساختمان پارلمان این کشور، خواستار افتتاح مجدد فاحشه خانه ها در این کشور عربی – اسلامی شدند. به گزارش شیعه آنلاین، پیش از سقوط رژیم …

ادامه نوشته »