بایگانی برچسب: The process of digestion in the stomach of a crocodile python snake (Photos)

مراحل هضم یک تمساح در شکم مار پیتون (تصاویر)

مجله مراحم: مارهای پیتون یکی از برترین شکارچیان در دنیای خزندگان محسوب می شوند که نه تنها برای اندازه بزرگ خود بلکه به واسطه شکار طعمه هایی بزرگ و غیر معمول شناخته شده هستند. در این میان، حتی تمساح که خود از جمله شکارچیان برتر در میان خزندگان محسوب می …

ادامه نوشته »