بایگانی برچسب: The restaurant looks like a prison and solitary confinement in China + Pictures

رستورانی شبیه زندان با سلول انفرادی در چین + تصاویر

یک رستوران در شهر تیانجین چین توانسته با طراحی فضای رستوران به شکل زندان، مشتریان زیادی را جلب خود کند. نکته جالب توجه این رستوران این است که بیشتر مشتریان در خواست دارند غذای خود را در سیاه چاله ها و سلول های انفرادی این رستوران میل کنند.    

ادامه نوشته »